EN | NL
Local search for global leaders,
global search for local executives
We move
you forward
Forward leading:
always keep the end in mind
Exceptional good people
add more value
Exceptional people
create unique value
Leaders that stand out
from the crowd
 

Executive talent beoordeling

Onze diensten op het gebied van beoordeling & assessment omvatten organisatorische en individuele beoordelingen in de breedste zin van het woord. Een deel van onze beoordelingen betreft ook het definiëren van de visie en het doel van de organisatie en het definiëren van de daarvoor in de toekomst benodigde vaardigheden en competenties.