EN | NL
Local search for global leaders,
global search for local executives
We move
you forward
Forward leading:
always keep the end in mind
Exceptional good people
add more value
Exceptional people
create unique value
Leaders that stand out
from the crowd
 

Diversiteit & Inclusie

Individuele en teamprestatiebeoordeling van inclusief leiderschap

Binnen onze Panorama Group werken we met ons eigen Inclusive Leadership Assessment en ons eigen Leadership Development Program. Onderdeel van het beoordelingsproces is een 360o-beoordeling door peers of direct ondergeschikten. Het assessment en programma zijn ingebed in een Personal Coaching Program, dat gedeeltelijk online en gedeeltelijk offline is.

Bewustmaking op het niveau van het senior managementteam

Binnen ons Panorama Network werken we met onze eigen Vitality and Inclusion Awareness Training, specifiek ontworpen om het bewustzijn te vergroten over het belang van inclusie en diversiteit voor bedrijfsprestaties, en om onbewuste vooroordelen te begrijpen.

De business case voor inclusie en diversiteit in executive teams blijft sterk: in de afgelopen vijf jaar heeft McKinsey, naast andere adviesbureaus, de business case voor inclusie en diversiteit onderzocht. De financiële out-performance is in de loop der jaren gegroeid van +15% naar + 25% wanneer men zich richt op gendergelijkheid, en ligt rond de + 35% wanneer men zich richt op etnische diversiteit.

Het programma kan worden afgestemd op senior management en senior stakeholders, alsook op grotere teams:

 • Werken met bestuursleden om het bewustzijn te vergroten over het strategische belang van het promoten van een managementmodel gebaseerd op inclusie en diversiteit en het belang van het identificeren en beheren van onbewuste vooroordelen
 • Werken met hoofden van bedrijven en hoofden van landen om het begrip van de business case voor diversiteit en inclusie te vergroten. Onderzoek naar de impact van onbewuste vooroordelen, verschillende manieren om deze te verminderen en het ontwikkelen van een inclusieve, hoogwaardige cultuur.
 • Werken met grotere teams om het bewustzijn te vergroten van de waarde van een diverse en inclusieve werkplek.

De bewustmaking-sessies zijn op maat gemaakt voor de specifieke behoeften van de groep, waarbij zowel de inhoud als de aanpak worden aangepast om een ​​maximale impact te garanderen.

Onze projectteams zijn normaal gesproken samengesteld uit CONSULTIVE-PANORAMA-consultants en HR-teamleden van onze klanten: zo worden de reikwijdte en de acties van het project vastgesteld doelstellingen en resultaten gespecificeerd en gedetailleerde werkkalenders en follow-up opgesteld. We maken of helpen bij het opstellen van de communicatieplannen, die tijdens de projecten kunnen worden gebruikt. Afgezien van de pre-work en post-work, nemen de bewustmaking-sessies zelf doorgaans een halve dag in beslag.

Creëren van een meer inclusieve, hoogwaardige cultuur

Om een ​​meer inclusieve, hoogwaardige cultuur te creëren, hebben we onze Inclusion Maturity Index (IMI) ontwikkeld. IMI-projecten bestaan ​​doorgaans uit drie fasen:

 • Analyse – De inclusiediagnostiek van de status van opname in de organisatie
 • Kennisopbouw – Ontdekking van beste praktijken in andere bedrijven
 • Ontwerp van actieplannen – implementatie

Analyse:

1.1 Analyse van de achtergrondinformatie over bestaand O & I-beleid.
1.2 Gestandaardiseerde kwalitatieve diagnostiek door middel van individuele interviews.
1.3 Vragenlijst voor de managers van de gebieden die verantwoordelijk zijn voor het werven, aantrekken en ontwikkelen van talent.

Kennisopbouw:

2.1 Onderzoek naar de I & D-praktijken en het beleid van toonaangevende bedrijven met solide I & D-modellen die als inspiratie kunnen dienen.
2.2 Een vergelijking maken op verschillende gebieden waarin diversiteit aanwezig zou moeten zijn als het deel uitmaakt van de strategie, cultuur en waarden van een bedrijf. Dimensies die moeten worden onderzocht, zijn genderdiversiteit, generatiediversiteit, culturele diversiteit.

Ontwerp van actieplannen – implementatie:

3.1 Een gedetailleerd actieplan, met initiatieven op korte, middellange en lange termijn, zodat SN beslissingen kan nemen en acties kan prioriteren.
3.2 Het rapport bevat de benchmark van de 3 bedrijven die werden gekozen als referentie in hun diversiteits- en inclusiepraktijken. Daarbij wordt het niveau van volwassenheid van het D & I-beleid geanalyseerd met behulp van onze Maturity Index, die helpt bij het definiëren van de komende uitdagingen en acties op de verschillende gebieden, die deel uitmaken van de implementatie van een inclusieve en diversiteitscultuur.
3.3 Het rapport bevat aanbevelingen voor de korte, middellange en lange termijn op de volgende gebieden:

 • Bedrijfscultuur en waarden
 • Benchmarkresultaten en conclusies
 • Processen en beleid. Verbeteringen
 • Wereldwijd kader van bedrijfsaanbevelingen om diversiteit en inclusie te verbeteren op korte, middellange en lange termijn
 • Wereldwijde bewustmakingsacties
 • Acties voor specifieke groepen
 • Vervolg communicatie
 • Follow-up KPI’s
 

Contacteer ons / Laat een bericht achter