EN | NL
Local search for global leaders,
global search for local executives
We move
you forward
Forward leading:
always keep the end in mind
Exceptional good people
add more value
Exceptional people
create unique value
Leaders that stand out
from the crowd
 

Diversiteit & Inclusie

Om echt veerkrachtige en relevante bedrijven en organisaties op te bouwen, is het klonen van voorbeelden van het leiderschap uit het verleden niet langer voldoende. Om klaar te zijn voor de uitdagingen van de snelle omgevingen van vandaag, is het belangrijk om voorop te lopen – leading forward – het vermogen om veel verschillende perspectieven te zien, nieuwe en onverwachte oplossingen te bedenken en ervoor te zorgen dat letterlijk iedereen van ganser harte aan boord is.

We bieden een breed scala aan scans en instrumenten om organisatorische diversiteit en inclusie te beoordelen en te ontwikkelen:
Onbewuste vooringenomenheid te overwinnen, de weg te bereiden voor diversiteit en inclusie, de organisatie te beoordelen aan de hand van de beste benchmarks, organisatieontwikkelingsplannen opstellen en leiders bewust laten reageren op de strategische en alledaagse behoeften aan diversiteit, besluitvormingsprocessen en de kwaliteit verbeteren van genomen besluiten, wat het werkklimaat en de resultaten stimuleert.

Lees meer