EN | NL
Local search for global leaders,
global search for local executives
We move
you forward
Forward leading:
always keep the end in mind
Exceptional good people
add more value
Exceptional people
create unique value
Leaders that stand out
from the crowd
 

Leiderschap na Corona – door Frans Versteeg

Enkele nadere beschouwingen over Leiderschap naar aanleiding van de Future Talks-poll Mid Summer Special 2021

In de aanloop naar de zomer heeft een groep van onze c-level deelnemers aan de Future Talks calls antwoorden gegeven op een aantal vragen over de mogelijke gevolgen van de Corona-periode voor het leiderschap van organisaties.

Zo hebben zij vragen beantwoord over de mate waarin de Coronacrisis heeft bijgedragen aan de transformatie naar meer duurzame businessmodellen, en over nieuwe eisen aan leiderschap. Maar liefst 90% van de respondenten heeft daarbij aangegeven, dat transformatie naar een duurzaam businessmodel zal bijdragen aan een positieve businesscase. En 78% van de respondenten geeft aan dat ander leiderschap nodig is voor verbinding en doorontwikkeling van de cultuur van de organisatie.

Er volgen een aantal observaties en overwegingen vanuit onze praktijk over de antwoorden. Allereerst moet vooral worden onderstreept, dat wij hebben gezien, dat de impact van de Coronacrisis zowel per sector als per individuele organisatie sterk verschillend is geweest. Sommige organisaties zijn geconfronteerd met ongekende crises en zijn door zeer zware tijden gegaan. Vele zijn voor wat betreft omzet en winstgevendheid ook nog altijd niet op pre-Corona niveaus. Veel organisaties hebben in reactie op Corona in zeer korte tijd grote (digitale) organisatieveranderingen weten te realiseren en hebben zo belangrijke en succesvolle veranderingen gerealiseerd, die zij daarvoor in veel gevallen niet voor mogelijk zouden hebben gehouden.

Voor andere bedrijven heeft de Coronacrisis plotseling ongekende kansen geboden. In veel gevallen heeft de Corona periode geleid tot nieuwe fundamentele vragen over missie, visie en strategie van de organisatie. De buitengewoon grote belasting die dit alles ook op de leiding van de organisatie heeft gelegd is gedurende de Coronacrisis gaandeweg duidelijker geworden. Was de gekozen strategie nog uitvoerbaar, welke acties werden van de leiding gevraagd om deze uit te voeren? Hoe konden mensen mee worden genomen op de nieuwe reizen? Hoe vond men het nieuwe evenwicht tussen off-en online? Nu we wereldwijd uit de lockdowns komen, wordt het tijd om ook met meer afstand een eerste balans op te maken.

Een aantal antwoorden van de Future Talks respondenten zijn hierboven al genoemd. Zijn er op basis van deze antwoorden en op basis van de vele gesprekken die wij voerden bepaalde trends in Leiderschap te ontdekken, welke zijn ten gevolge van Corona relevanter geworden en hebben zich versneld? Zijn er ook volstrekt nieuwe ontwikkelingen in Leiderschap te zien ten gevolge van Corona? Van een wat grotere afstand en over een langere tijdsperiode kijkend, lijken de eerste conclusies te zijn:

1. De impact van de digitale veranderingen is duidelijk vele malen groter geworden ten gevolge van Corona; hierover is ook al veel geschreven en gepubliceerd;
2. Veel van de ‘nieuwe’ trends in Leiderschap zijn eigenlijk al heel lang geleden gestart. Een bepaald aantal hiervan is ten gevolge van Corona wel actueler geworden. Zo is zeker sprake van meer en nieuwe aandacht voor de emotionele Intelligentie (EQ) van leiders binnen organisaties;
3. Bovendien lijkt het spreken over Spirituele Intelligentie (SQ) inmiddels ook minder vreemd te zijn geworden.

Lees hier verder en download het artikel